#3170 ENS Speed - Goin' Solo

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 kakashi-sensei 3.456 1
2 Nery Alberto Pumpido 3.276 1
3 aristos 3.177 1
4 Puuky 3.014 1
5 sorm 3.010 1
6 jackhacker333 3.164 1
7 *sahu* 2.987 1
8 TiWazzappo 2.890 1
9 verba3 2.831 1
10 mkoloploikol 2.753 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages