#3408 ENS Speed - Classic Round

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 zentreex 216.706 22
2 P.i.m. 139.213 24
3 KING KUMPAN 128.276 14
4 saisaisai 117.103 12
5 -ElPatron- 106.952 11
6 Xayah 66.445 14
7 King rara 64.362 9
8 CzBew 64.266 10
9 Dodaro50 60.310 11
10 3l3ctric 50.057 6

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 LEGION LEGION 380 2 2