#3513 ENS Speed - Goin' Solo

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 Tony Stark *--* 264.700 32
2 .Ichigo Kurosaki. 258.473 34
3 King rara 93.153 12
4 sureshy 81.518 13
5 Saarik 65.012 15
6 xxdomy90 62.332 13
7 gorenc 54.979 10
8 herm2111 53.536 8
9 *MAESTRO* 53.875 7
10 Puuky 49.502 6

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages