#3711 ENS Speed - Noble Madness

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 Kennenn [xxxx] 337.578 37
2 jackhacker333 [:)] 296.587 45
3 Skafaarrr [:)] 234.389 32
4 mbrG [......] 227.901 28
5 Puuky [......] 221.544 32
6 prsthe1 150.743 23
7 barrio xulo [xxxx] 87.448 15
8 SMOK 65.339 12
9 Osama bin Farmin 56.738 10
10 domaingame [D.O.] 48.884 10

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 Smile :) 539.822 2 77
2 ...... ...... 460.421 2 60
3 xxxx xxxx 432.027 2 52
4 RCTI RCTI 49.856 2 10
5 DOMAIN D.O. 48.884 1 10
6 SmallusAnus SA 42.530 2 10
7 Albannach Abn 28.130 1 7
8 QART .... 22.284 2 5
9 WIGGLES -WIG- 21.709 2 5
10 Smoke Smoke 16.196 2 3