#3787 ENS Speed - Classic

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 alex997 6.452 1
2 .littlerecuse 5.779 1
3 killomo 5.313 1
4 -Freedom 5.058 1
5 CafeAmazon [bkk] 4.905 1
6 Bolero123 4.994 1
7 picka [tenage] 4.898 1
8 Menkaura 4.899 1
9 The Gas 4.824 1
10 bbop48 4.764 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 teens tenage 6.983 2 2
2 bbk89 bkk 6.917 2 2
3 ALL FOR TWO AFT 3.279 1 1