#3791 ENS Speed - Taste of Speed

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 Thilo Panje 7.830 1
2 garez78 7.258 1
3 Menkaura [SRE] 7.204 1
4 woramete 7.174 1
5 Crazybulla 6.799 1
6 kiki08 6.696 1
7 -ElPatron- 6.835 1
8 Bounce Tribe 6.457 1
9 CafeAmazon [~RU~] 6.351 1
10 gbgbo 6.545 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 xxxx xxxx 43.926 1 8
2 ReUnion ~RU~ 17.515 5 8
3 Southern Roman Empire SRE 0 1 0
4 asdf asdf 0 1 0