#3984 ENS Speed - 24 Hour

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 Kalispera Kalimeris [PEOS] 89.452 14
2 -*trick or treat- [PEOS] 53.558 15
3 JokesOnU [......] 49.929 10
4 Corazon [PEOS] 13.413 3
5 Nikokiller 7.188 2
6 paulusbassius2 5.275 2
7 T1NK 5.123 2
8 Naris 4.800 2
9 antanas 4.694 1
10 Wulfgarc 4.543 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 PEOS PEOS 156.423 3 32
2 ...... ...... 53.424 3 12
3 Minions Mini 4.501 1 1
4 FAST FAST 4.332 3 3
5 You only live ONCE! YOLO 3.172 3 2
6 -AVG- -AVG- 2.854 1 1
7 NoName NoName 2.718 3 3
8 LoveMyPen*s LMP 2.265 3 2
9 olympous oly 1.206 3 2
10 xxxx xxxx 1.097 3 1