#4018 ENS Speed - Classic

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 tomo19500 50.711 6
2 Maetrik 35.179 4
3 Broccoli [EAS] 35.117 4
4 SerbianStallion 34.172 4
5 RoThanos 42.043 5
6 iTzEaZy1995 [EAS] 33.847 4
7 prsthe1 33.854 4
8 ObliviionBA [BS] 33.987 4
9 mc halo 25.491 3
10 kojak [Fam] 32.966 4

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ...... 115.333 2 13
2 EASY EAS 97.960 2 11
3 Famous Fam 66.922 2 8
4 BullSheet BS 137.145 2 16