#4130 ENS Cata

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 Psychakias 64 1
2 aKarii 51 1
3 PEZ-DIABLO 47 1
4 Legend 1111 47 1
5 aristos 68 1
6 OutOfAustralia 68 1
7 King Omri The 3rd 50 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages