#4203 ENS Cata

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 The Noble One 9.784 2
2 Ran- 9.712 2
3 iAdelYou 9.678 2
4 Koisan 5.725 1
5 tiagoslb 5.355 1
6 Jeam-V 5.338 1
7 exipnotate 5.320 1
8 XDarkMagicxX 5.313 1
9 thomas1255 9.763 2
10 Jeam-Mo107 5.370 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages