#4263 ENS Speed - Classic

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 The Noble One 3.048.401 6
2 ProstatePirate 2.032.320 4
3 WINCHEN 2.032.320 4
4 SchnitzelSklave 2.540.400 5
5 Saiss 1.524.240 2
6 bbop48 1.016.160 2
7 poespass [TWS] 1.524.132 3
8 OnlyExit 1.016.160 2
9 freakazooz2 1.016.160 2
10 nekaj11 1.016.160 2

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 ggwp ggwp 38.063 2 11
2 noname noname 2.343 1 1
3 wakanda wkd 2.026 2 1
4 TW Sprint TWS 71 2 1