#4355 ENS Speed - Taste of Speed

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 Tecronos 600 1
2 Bourricot 556 1
3 Yeronimo 562 1
4 MarXotkin 561 1
5 Tom York 515 1
6 NARUTO42 462 1
7 todesbash 503 1
8 Kids 514 1
9 jojo555 524 1
10 abcdefghijklmnopgrstuvwx 497 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages