#17695 Szybkie <font color="green">classic</font></p>

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 TraktorOhneLenkrad 21.867 5
2 ???????? 12.844 3
3 fazar [STO] 12.893 4
4 BERBEC [xdd] 11.440 3
5 PedroPinheiro [xdd] 8.745 2
6 Timlng 8.847 2
7 Guinevra 22 6.830 1
8 daszbur12 6.023 1
9 GammelGandalf123 5.934 1
10 The Champion Is Here 5.860 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 xddddd xdd 20.481 2 5
2 Stoelzle STO 20.378 2 6
3 Black Sea B-Sea 8.909 2 2
4 Porno Porno 5.505 2 1
5 xxxx xxxx 24.154 2 5