#18021 Szybkie <font color="green">classic</font></p>

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 Mathayo 4.438 2
2 Elitarny TheBill 3.825 1
3 Serek1994 3.870 1
4 bgergio 5.448 2
5 hienuss [AGRO] 3.463 1
6 Ami X Limons [AGRO] 3.063 1
7 SmerfowySmerf* 3.031 1
8 Latka8 2.884 1
9 Kapi1122 [AGRO] 2.823 1
10 Natalia001 2.872 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 AGRESORZY AGRO 5.920 2 2