#18179 Szybkie <font color="green">classic</font></p>

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 Sir xyz1 [Sir si] 138.516 24
2 PatrykkxD [PIO] 94.804 16
3 Puffek321 [PIO] 83.816 13
4 nucvise92 [Sir si] 58.827 9
5 Lady janko123 [xxx] 45.292 9
6 niszczycie111 41.599 6
7 giorgio13 40.579 8
8 hanterixxx 19.877 2
9 DaLord 12.157 3
10 cotojest? 12.154 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 xxxarturekxxx Sir si 197.343 2 33
2 PIORUN PIO 178.620 2 29
3 xxxxxxx xxx 45.292 1 9
4 uhu. uhu. 13.658 2 2
5 Gold GD 12.111 2 3
6 husa hus 5.554 2 2
7 The Walking Dead ~TWD~ 2.088 2 1