#8823 3 hour N1

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 SpeedTiming..uk [xxxx] 1.361 1
2 El Rei Vicente 1.047 1
3 kyle123 [xxxx] 732 1
4 digger 601 1
5 Warlord20 577 1
6 salle69 647 1
7 stuie1 512 1
8 Foreva 353 1
9 megatrohn 259 1
10 smokey84 94 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 xxxx xxxx 1.696 2 2