#18255 Szybkie <font color="green">classic</font></p>

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 CARBONN [XXXX] 35.308 7
2 Penczus [XXXX] 27.220 6
3 Kapi1122 [XXXX] 4.398 1
4 19georg95 [AAAA] 4.014 1
5 Lis44 [Fak] 3.297 1
6 MirekHandlarz x Warone [AAAA] 3.085 1
7 siekor2 [Fak] 2.805 1
8 michalwsp 2.774 1
9 kamzpov 2.740 1
10 dhun5 [zzzzz] 2.671 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 XXXX XXXX 66.926 3 14
2 Fakthisserwer Fak 8.681 3 3
3 AAAA AAAA 8.507 3 3
4 zzzzz zzzzz 6.324 3 3
5 1234 1234 4.296 3 2
6 asfdsaf asfadf 2.041 3 2
7 Kal-Kol K L N 442 3 0
8 JTCNW JW 367 1 0