Classic 1

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 Rocko [KANTO] 4.168.614 420
2 Giovanni. [KANTO] 3.768.916 322
3 N3xxu5 [KANTO] 3.505.509 298
4 Sabrina [KANTO] 2.400.780 220
5 Major Bob. [KANTO] 1.677.241 299
6 Pyro [KANTO] 1.016.559 100
7 yakuzza [KANTO] 752.692 75
8 Life is better in Dubai [KANTO] 277.759 29
9 no u [~DL~] 41.472 4
10 Narfoleon [~DL~] 420 20

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 Gotta Beat Em All KANTO 17.569.352 8 1.763
2 der LEGION ~DL~ 41.892 2 24
3 qwertz qwertz 363 1 2