#3171 ENS Speed - Classic Round

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 kakashi-sensei [pollo] 206.702 34
2 minus2 198.362 22
3 leschiel 145.023 19
4 KingRexxus 78.750 15
5 Puuky 75.897 10
6 verba3 70.589 13
7 thomas182012 61.313 18
8 vampirates 55.714 15
9 andrews.branden 55.245 6
10 kornbyrs 52.540 13

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 RAGE! RAGE! 4.584 1 1
2 pollo pollo 9.430 2 2