#3495 ENS Speed - Classic Round

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 Tony Stark *--* 42.375 10
2 Warkriget [bajs] 40.621 7
3 Elementals 37.150 8
4 Tryvez [TW] 31.629 8
5 R3pormon [TW] 26.754 8
6 King rara 23.019 4
7 marmarinjo 16.838 5
8 thomas182012 14.827 5
9 kasei 14.451 5
10 Thorghal [asd] 13.466 5

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 TribalWars TW 16.278 2 2
2 bajs bajs 13.743 2 2
3 Smile :) 7.759 1 1
4 AS D asd 7.803 1 1
5 The Quarter Pounders QP. 6.515 1 0