#3397 ENS Speed - Classic Round

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 Shhhh... 23.628 5
2 Potatoguy 19.671 4
3 P.i.m. 19.777 4
4 Ryan94 14.755 3
5 Tecronos 10.291 2
6 seke3 6.474 1
7 BenJammin 5.773 1
8 deproost 5.501 1
9 King rara 5.195 1
10 M4XQ 5.192 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 Barbs is the enemy BITE 253.449 3 34
2 The Quarter Pounders QP. 70.371 3 19
3 Ratatatatata RaTa 6.118 2 2
4 Smurfs Smurf 2.173 2 2
5 Ta Ta For Now TTFN 1.830 3 2
6 ZzZz ZzZz 1.096 3 1