#3502 ENS Speed - Classic Round

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 saisaisai [KING] 336.845 32
2 KING KUMPAN [KING] 292.738 28
3 P.i.m. [QP.] 233.936 24
4 TiWazzappo [DUDES] 227.717 21
5 Tony Stark *--* [DUDES] 199.338 20
6 olssonx94 130.513 12
7 Karel 119.453 11
8 FreazzyHD 87.243 9
9 Hildekus 66.701 7
10 Puuky 55.699 6

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 KING KING 637.062 2 60
2 DUDES DUDES 428.291 2 41
3 The Quarter Pounders QP. 233.936 1 24
4 Bored Now Cmon Cmon 55.554 1 6
5 ZZZZzzz ZZzZZz 55.019 2 6