#3120 Speed | Halbwochen

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 Kalli1993 288 1
2 Master-M007 311 1
3 Kaiserpinguin 272 1
4 Kimo28 277 1
5 DriZsCripTiCo 280 1
6 geriboy200 277 1
7 Oddnascher 287 1
8 Mojo 295 1
9 KRiiNii 266 1
10 gigi22 276 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages